Επιστροφή στην αρχική σελίδα!
*********
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ        


Σημειώσεις μελέτης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
************
Σημειώσεις μελέτης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015-16

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 2014-15

Διαγωνισμός "ΘΑΛΗΣ" 2011-12-13-14 Εκφωνήσεις-Σχήμα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Εκφωνήσεις και λύσεις θεμάτων εξετάσεων Ιουνίου 2015

Εκφωνήσεις και λύσεις θεμάτων εξετάσεων Ιουνίου 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι παρακάτω σημειώσεις περιέχουν:
1. Για κάθε κεφάλαιο ένα pdf που περιέχει την βασική θεωρία δηλαδή όλα τα αποτελέσματα που μπορεί να χρησιμοποιεί στην λύση ασκήσεων.Ουσιαστικά μοιάζει σε πιο ανεπτυγμένη μορφή με την ανακεφαλαίωση που υπάρχει στο τέλος κάθε κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.Δείχνει και πόσα τελικά ότι οι βασικές γνώσεις δεν είναι τόσο πολλές
2. Φυλλάδια εργασίας για την τάξη.Ιδανικά ο χρόνος συμπλήρωσης ενός φυλλαδίου εργασίας πρέπει να υπερκαλύπτει μια διδακτική ώρα.Είναι το υλικό που θα μας καθοδηγεί και θα γεμίζει τον σχολικό χρόνο.
3. Τις λύσεις των φυλλαδίων εργασίας δίπλα σε κάθε φυλλάδιο εργασίας

2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2.1-2.10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

2.11-2.16 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

2.17-2.18 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ(ημιτελές)

2.19 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ (ημιτελές)

ΓΕΝΙΚΕΣ

3 ΤΡΙΓΩΝΑ

Κεφάλαιο 3ο Διδακτέα και Διαχείριση

H θεωρία των τριγώνων (3ο Κεφάλαιο) σε ένα αρχείο pdf.Κάποια έχω παραλείψει ως μή SOS και κάποια για τον κύκλο που ανήκουν στο κεφάλαιο αυτό τα έχω στην θεωρία του Κεφαλαίου 6.

Θεωρία Τριγώνων Κεφάλαιο 3

ΛΙΣΤΑ ΙΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΙΣΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων

3.1 Φυλλάδιο Θεωρία-Ορισμοί με κενά

3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.2 1o φυλλάδιο    3.2 1o φυλλάδιο ΛΥΣΕΙΣ

3.1-3.2 2ο φυλλάδιο     3.2 2ο φυλλάδιο ΛΥΣΕΙΣ

3.3-3.4 2ο και 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.3-3.4 Θεωρία         3.3-3.4 Θεωρία -ΛΥΣΕΙΣ

3.3-3.4 Εμπέδωσης Εκφωνήσεις         3.3-3.4 Εμπέδωσης ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

3.3-3.4 Εφαρμογές και Α3         3.3-3.4 Εφαρμογές και Α3 ΛΥΣΕΙΣ

3.5 Υπαρξη και μοναδικότητα καθέτου-3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων

3.5-3.6 1ο φυλλάδιο         3.5-3.6 1ο φυλλάδιο ΛΥΣΕΙΣ

3.5-3.6 2 φυλλάδιο         3.5-3.6 2 φυλλάδιο ΛΥΣΕΙΣ

3.5-3.6 3o φυλλάδιο         3.5-3.6 3o φυλλάδιο

3.10-3.12 Ανισοτικές σχέσεις

1o φυλλάδιο ανισοτικές         1o φυλλάδιο ανισοτικές ΛΥΣΕΙΣ

2016 2ο φυλλάδιο τριγωνική ανισότητα ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ         2016 2ο φυλλάδιο τριγωνική ανισότητα ΛΥΣΕΙΣ

2016 3ο φυλλάδιο Θεώρημα Ηρωνα-Εφαρμογή 3 - 3.13        

Με όρια υπολογισμός διαφοράς στο άπειρο και γραφική εικασία

ΑΣΚΣΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3.14-3.16 Κύκλος ευθεία-Εφαπτόμενα-Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

3.14-3.15 Φυλλάδιο ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεωρίας

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων ΦΥΛΛΑΔΙΟ

3.14-3.16 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

4.1-4.2

4.1-4.2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

4.1-4.2 ΣΥΝΘΕΤΑ

1o φυλλάδιο παράλληλες         1o φυλλάδιο παράλληλες ΛΥΣΕΙΣ  

2o φυλλάδιο παράλληλες         2o φυλλάδιο παράλληλες ΛΥΣΕΙΣ  

H θεωρία των παραλλήλων (4ο Κεφάλαιο) σε ένα αρχείο pdf.Κυλίοντας την ροδούλα του ποντικιού αλλάζετε σελίδα.

Θεωρία Παραλλήλων Κεφάλαιο 4

4.6-4.8

4.6-4.8 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

4.6-4.8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

4.6-4.8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

4.6-4.8 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ασκήσεις στο άθροισμα γωνιών τριγώνου

5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ

H θεωρία των παραλληλογράμμων (Παράγραφοι 5.1-5.6) σε ένα αρχείο pdf.

Θεωρία παραλληλογράμμων 5.1-5.5

5.1-5.2

5.1-5.2 Kατανόησης με λύσεις

5.1-5.2 Εμπέδωσης με λύσεις

5.1-5.2 Αποδεικτικές με λύσεις

5.1-5.2 Σύνθετες με λύσεις

5.1-5.2 ΦΥΛΛΑΔΙΑ

1ο φυλλάδιο -Ορισμός ιδιότητες

5.3-5.5 Είδη παραλληλογράμμων

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

Ορθογώνιο Θεωρία Ασκήσεις

Ορθογώνιο Θεωρία-Ασκήσεις-ΛΥΣΕΙΣ

ΡΟΜΒΟΣ

Ρόμβος Θεωρία-Ασκήσεις

Ρόμβος Θεωρία-Ασκήσεις-ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Τετράγωνο Θεωρία-Ασκήσεις

Τετράγωνο Θεωρία-Ασκήσεις-ΛΥΣΕΙΣ

5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα

H θεωρία των εφαρμογών των παραλληλογράμμων 5.6-5.9 σε ένα αρχείο pdf.Κυλίοντας την ροδούλα του ποντικιού αλλάζετε σελίδα.

Θεωρία εφαρμογών παραλληλογράμμων 5.6-5-9

5.6 Θεώρημα Ι-Θεωρία Ασκήσεις

5.6 Θεώρημα Ι-Θεωρία Ασκήσεις ΛΥΣΕΙΣ

5.6 2ο φυλλάδιο Θεωρήματα ΙI και ΙΙΙ-Θεωρία - Ασκήσεις

5.6 2ο φυλλάδιο Θεωρήματα ΙI και ΙΙΙ-Θεωρία - Ασκήσεις - ΛΥΣΕΙΣ

5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου

5.7 Βαρύκεντρο Θεωρία-ασκήσεις

5.7 Βαρύκεντρο Θεωρία-ασκήσεις-ΛΥΣΕΙΣ

5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου

5.9 Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου

5.9 ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

5.9 Θεωρήματα Ι και ΙΙ-Θεωρία Ασκήσεις

§5.9 Θεωρήματα Ι και ΙΙ-Θεωρία Ασκήσεις-- ΛΥΣΕΙΣ

5.9 2ο φυλλάδιο Πόρισμα και ασκήσεις

§5.9 2ο φυλλάδιο Πόρισμα και ασκήσεις ΛΥΣΕΙΣΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα

5.10 ΤΡΑΠΕΖΙΟ

5.10 Θεώρημα Ι - 2 αποδείξεις

5.10 1ο φυλλάδιο

5.10 1ο φυλλάδιο ΛΥΣΕΙΣ

5.11 ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟ

Αποδείξεις κριτηρίων ισοσκελούς τραπεζίου

5.11 1ο φυλλάδιο ισοσκελές τραπέζιο

5.11 1ο φυλλάδιο ισοσκελές τραπέζιο ΛΥΣΕΙΣ

H θεωρία των τραπεζίων 5.10 σε ένα αρχείο pdf.Κυλίοντας την ροδούλα του ποντικιού αλλάζετε σελίδα.

Θεωρία Τραπέζιο 5.10

Ασκήσεις ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ στο τραπέζιο Ε1-Ε6-A1-Α3-Α4.pdf

Ασκήσεις ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ στο ισοσκελές τραπέζιο Ε2-Ε3-Ε4-Α2-Α5.pdf         Ασκήσεις με ΛΥΣΕΙΣ στο ισοσκελές τραπέζιο Ε2-Ε3-Ε4-Α2-Α5.pdf

H θεωρία των εγγεγραμμένων σχημάτων Κεφάλαιο 6 και κάποιες επαναλήψεις στον κύκλο σε ένα αρχείο pdf. Κυλίοντας την ροδούλα του ποντικιού αλλάζετε σελίδα.

6 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

6.1-6.2-6.3 ΘΕΩΡΙΑ φυλλάδιο εργασίας

6.1-6.2-6.3 ΘΕΩΡΙΑ με τις αποδείξεις

Θεωρία Κεφάλαιο 6 Εγγεγραμμένα σχήματα

H θεωρία των εγγεγραμμένων σχημάτων και κάποιες επαναλήψεις στον κύκλο σε μια ταινία!Hollywood τρέμε!! Ισως είναι λίγο βαρετό να περιμένεις το επόμενο slide αλλά παρακαλώ λίγο υπομονή μερικών δευτερολέπτων. Ευπρόσδεκτες προτάσεις βελτίωσης.

video με την θεωρία του Κεφαλαίου 6

§ 6.1-6.4
Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5-Ε6-Ε7 Εκφωνήσεις και λύσεις

Α1-Α2-Α3-Α4 Εκφωνήσεις και λύσεις

6.1-6.4 Σ1-Σ2-Σ3 ΛΥΣΕΙΣ

§ 6.5-6.7
Α1-Α2-Α3-Α4 εκφωνήσεις ΛΥΣΕΙΣ

6.5-6.7 Σύνθετα Θέματα ΛΥΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ολες οι εκφωνήσεις των θεμάτων 2 της Τράπεζας θεμάτων με λύσεις των:

2814 2819 2829 2831 2853 3413 4972 5009 5012 5024
5127 5134 5153 5608 5613 5633 5634 5647 6588 6886

29-8-2014 Προστέθηκαν οι λύσεις των πιο κάτω ασκήσεων:

2837 2850 2851 3414 3415 3425 4973 5007 5113 5167
5565 5566 5577 5578 5580 6587


31-8-2014 Προστέθηκαν οι λύσεις των πιο κάτω ασκήσεων:

2816 5037 5567 5603 5626 5635 5637 5646 6585 6590

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2 ΜΕ ΛΥΜΕΝΕΣ ΤΙΣ 47 ΑΠΟ ΤΙΣ 179

Λύσεις κάποιων θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων.Δεν σημαίνει ότι είναι οι καλύτερες ούτε ότι δεν περιέχουν κάποιο λάθος.
Κυρίως ασκήσεις με κύκλο.

2787-2796 Τράπεζα θεμάτων

2_2853 Τράπεζα θεμάτων

4_3691 Τράπεζα θεμάτων

4_3724 Τράπεζα θεμάτων

4_6879 Τράπεζα θεμάτων

4_3728 Τράπεζα θεμάτων

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ