Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Συνάδελφος μου έδωσε 12 ερωτήσεις αστρονομίας. Προσπάθησα να τις απαντήσω με έναν τρόπο που θα θεωρούσα ικανοποιητικό. Σε κάποια σημεία πρόσθεσα ή αφαίρεσα στοιχεία σε σχέση με το σχολικό βιβλίο βασιζόμενος σε άλλα βιβλία αστρονομίας. Δυστυχώς η προσπάθεια έμεινε ημιτελής.Συγκεκριμένα: Λείπουν φωτογραφίες και οι απαντήσεις ίσως έχουν περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία απ’ ότι ζητούν οι ερωτήσεις. Παρά τις ελλείψεις αποφάσισα να τις ανεβάζω γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον στην μελέτη του. Αλλωστε τις φωτογραφίες που λείπουν (Νόμοι Kepler, κομήτες, Ήλιος) μπορεί κάποιος να τις βρεί ανατρέχοντας στο σχολικό βιβλίο.

12 Ερωτήσεις Αστρονομίας