Επιστροφή στην αρχική σελίδα

2016 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

2016 Εξεταστέα ύλη Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2013 με λύσεις


ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β2-Β3-Β4 Εκφωνήσεις ΛΥΣΕΙΣ (έκφραση ενός μεγέθους ως συνάρτηση κάποιου άλλου)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015-16

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2014-15

Οριο συνάρτησης αρχείο Excel

1.4 Β ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ version 7-12-2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Προσοχή! οι λύσεις μπορεί να περιέχουν λάθη ή να είναι ημιτελείς.Παρακαλώ ότι εντοπίσετε να μου το επισημάνετε.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ        

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

2001 2ο

 2002 2ο

 2003 3ο          2003 Επαναληπτικές 2ο

2004 2ο         2004 Επαναληπτικές 2ο

Το 2005 δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς Ανάλυσης         2005 Επαναληπτικές 2ο

Το 2006 δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς Ανάλυσης         Στις επαναληπτικές του 2006 δεν υπάρχει άσκηση αποκλειστικά Ανάλυσης

2007 ΘΕΜΑ Β         2007 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Β

2008 ΘΕΜΑ Β         Στις επαναληπτικές του 2008 δεν υπάρχει άσκηση αποκλειστικά Ανάλυσης

2009 ΘΕΜΑ Γ         2009 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Β

2010 ΘΕΜΑ Β         Στις επαναληπτικές του 2010 δεν υπάρχει άσκηση αποκλειστικά ανάλυσης

To 2011 δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης         Το 2011 (Επαναληπτικές) δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης.

To 2012 δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης         Το 2012 (Επαναληπτικές) δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης.

To 2013 δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης         Το 2014 (Επαναληπτικές) δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης

To 2014 δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης         Το 2014 (Επαναληπτικές) δεν υπάρχει άσκηση αμιγώς ανάλυσης


2 ασκήσεις στις παραγώγους με λύσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ        

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Προσοχή! οι λύσεις μπορεί να περιέχουν λάθη ή να είναι ημιτελείς.Παρακαλώ ότι εντοπίσετε να μου το επισημάνετε.

 2001 3ο          2001 4ο

 2002 3o

 2003 4o          2003 Επαναληπτικές 4o

2004 3o         2004 Επαναληπτικές 3o

2005 2o         2005 4o Ανάλυση-Στατιστική         2005 Επαναληπτικές 3o

2006 ΘΕΜΑ Β         2006 4o Ανάλυση-Στατιστική         2006 Επαναληπτικές 4o

2007 4o         2007 Επαναληπτικές 4o

2008 3o         2008 Επαναληπτικές 2o         2008 Επαναληπτικές 4o - Ανάλυση-Στατιστική

2009 2o         2009 Επαναληπτικές 3o

2010 ΘΕΜΑ Γ-Στατιστική-Πιθανότητας ορισμός         2010 Επαναληπτικές 2o        2010 Επαναληπτικές 4o-Ανάλυση-Στατιστική

2011-οχι         2011 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2012-οχι         2012 Επαναληπτικές 2o

2013-οχι         2013 Επαναληπτικές-οχι

2014         2014 Επαναληπτικές 2o

2015 ΘΕΜΑ Γ Στατιστική

3 ασκήσεις Στατιστικής με λύσεις

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Θέματα Θεωρίας Πιθανοτητων (version 17-4-2016)        
Σημείωση: Στην παρουσίαση έχω αλλάξει την σειρά των ιδιοτήτων σε σχέση με το βιβλίο κρατώντας όμως την αρίθμηση του βιβλίου.

Τις δύο ιδιότητες που αποδεικνύονται με χρήση του απλού Προσθετικού νόμου τις έχω τοποθετήσει κάτω από τον Προσθετικό νόμο.

Επίσης έχω κάνει και μερικές προσθαφαιρέσεις που πιστεύω βελτιώνουν (έστω «στα σημεία») την παρουσίαση,

κάνοντάς την πιο ομοιόμορφη, πιο κατανοητή και κατά συνέπεια πιο εύληπτη.

Κανόνες λογισμού πιθανοτήτων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Προσοχή! οι λύσεις μπορεί να περιέχουν λάθη ή να είναι ημιτελείς.Παρακαλώ ότι εντοπίσετε να μου το επισημάνετε.

 Το 2001 δεν υπήρξε θέμα στις Πιθανότητες          

 2002 ΘΕΜΑ Δ

 2003 ΘΕΜΑ Β          2003 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2004 θΕΜΑ Δ-Ανάλυση-Πιθανότητες         2004 Επαναληπτικές-o.k.

2005 ΘΕΜΑ Γ         2005 Επαναληπτικές-Στατιστική-Πιθανότητες

2006         2006 Επαναληπτικές

2007 ΘΕΜΑ Γ - Πιθανότητες         2007 Επαναληπτικές

2008 ΘΕΜΑ Δ - Ανάλυση-Πιθανότητες         2008 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ 3ο

2009 4ο Ανάλυση-Στατιστική-Ορισμός Πιθ         2009 Επαναληπτικές 4ο-Ανάλυση-Πιθανότητες

2010 ΘΕΜΑ Δ-Ανάλυση-Πιθανότητες         2010 Επαναληπτικές

2011-ΘΕΜΑ Β         2011-ΘΕΜΑ Δ-Ανάλυση-Στατιστική-Πιθανότητες

2012 ΘΕΜΑ Γ-Πιθανότητες         2012 ΘΕΜΑ Δ-Ανάλυση-Στατιστική-Πιθανότητες         2012 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ-Ανάλυση-Στατιστική-Πιθανότητες

2013-Θέμα Β Ανάλυση-Πιθανότητες         2013-Θέμα Δ Ανάλυση-Στατιστική-Πιθανότητες

2013 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Β - Ανάλυση - Πιθανότητες        2013 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ - Ανάλυση - Στατιστική - Πιθανότητες


2014 ΘΕΜΑ Γ - Πιθανότητες         2014 ΘΕΜΑ Δ - Ανάλυση-Στατιστική-Πιθανότητες

2014 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ- Ανάλυση-Πιθανότητες        2014 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ- Ανάλυση-Στατιστική-Πιθανότητες

2015 2o Ανάλυση-Πιθανότητες         2015 4o Ανάλυση-Πιθανότητες

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 ασκήσεις Στατιστικής με λύσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα βασικά της "πανικόβλητης" μελέτης....

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2013 με λύσεις